Софтуер за пропърти и фасилити мениджмънт

Резултат с изображение за buildings png

 

ProPMS e софтуерна система за управление на сгради

В един интегриран продукт се покриват процесите при поддръжка и управление, мениджмънт на бизнес процеси и задачи, единна картотека за отделните клиенти, сгради, съоръжения, управление на взаимоотношенията с клиентите, отчетност, прогнозиране и планиране.
 Четири са основните концепции заложени в продукта:
 • Управлението на бизнес процеси / Business Process Management (BPM)
 • Планиране и управление на ресурси / Enterprise Resource Planning (ERP) 
 • Управление на процесите по комуникацията с клиентите / Customer Relationship Management (CRM)
 • Система от специални справки, предназначени за анализи и прогнози / Business Intelligence (BI). 

 

В основата на тези концепции стои управлението на бизнес процесите при поддръжка и управление на сгради.

 

 Функционалностите на ProPMS са неограничени!

 • Езикови версии: Български, Английски, Руски
 • Работа с различни валути: BG, EUR, USD, GBP
 • Административен панел – за служители
 • Клиентски панел – достъп за клиенти
 • Касиерски панел – специализиран модул за касиери
 • Директна връзка с Epay/EasyPay  
 • Управление на задачи/заявки
 • On-line документация 
 • Персонално решение за всеки клиент и бизнес модел

Предимства на ProPMS:

 • Независимост на платформата; ( само browser)
 • Основно предимство на ProPMS е лесният достъп до програмата, от всяка точка на света;
 • Програмата е достъпна от всеки комютър (чрез интернет), 24 часа, 7 дни в седмицата;
 • Лесно обновяване, редакция и поддръжка на системата;
 • Без инсталации и лицензи;
 • Това е огромно предимство особено, ако става въпрос за по-големи фирми с много компютри;
 • Работа с актуална информация в реално време
 • Неограничен брой потребители (администратори и клиенти);
 • Персонализацията на приложението е изключилно гъвкаво;
 • Ниски разходи за поддръжка, обновление и обучения;
 • Централизирано съхранение на данните;
 • Работа с актуална информация в реално време от неограничен брой потребители;
 • Винаги ползвате последната версия на програмата, без нужда от преинсталация и обновяване;
 • Оn-line обучениe и съдействие при работа; 
 • Оn-line поддръжка

 

Ползи за бизнеса от ProPMS:

 • Актуалност, бързина, неограничен достъп, работа с единна база данни
 • Уеб базираната документация елиминира скъпо и разточително разпространението на печатни материали
 • ProPMS има публична част, която се вижда от Вашите клиенти (не само служителите във фирмата) и там да се изнася определена информация.
 • Служители и клиенти имат пряк достъп до приложението и до актуална информация от всяка точка на света посредством интернет.
 • Лесно управление на процеси чрез всякакъв вид справки, анализи, статистики.

 

Технически параметри на софтуер за управление на имоти:

 • Хардуер: Собствени сървъри, разположени в дейта център.
 • Софтуер: Единствения необходим софтуер е browser
 • Достъп до програмата: Чрез уникален URL адрес.
 • Права на достъп до информация – нивата на достъп до информация се определят от Ползвателя.
 • Архивиране на данните (Backup) – ежедневно се архивират(backup) базите данни.
 • Защита: SSL(Secure Socket Layer) протоколът осигурява криптирана връзка между сървъра (уеб сайта) и клиентския браузър
 • Поддръжка: При възникнал проблем, той се следи, анализира и разрешава в реално време
 • Програмни езици и технологии: CSS; HTML; JavaScript; ASP.NET; C#; Ajax; ASP.NET MVC; LINQ; Jquery; Web Services; MSSQL Server, PostgreSQL

 

Високото ниво на сигурност, разнообразието от модули , възможността за персонално решение за всеки бизнес модел и достъпните цени правят ProPMS точният партньор за управление в сферата на пропърти и фасилити менижмънта.