Нашите клиенти


LLV Technology Ltd. е софтуерна компания, която предоставя високо ефективни решения в областта на пропърти и фасилити мениджмънт, смс известяване, разработка, внедряване и поддръжка на персонализирани софтуерни решения.