ProPMS – Софтуер за пропърти и фасилити мениджмънт

 

 • Спецификата при управление и поддръжка на имущество е строго специфична за всяка компания.
 • ProPMS позволява индивидуални персонализации съобразени с изискванията и бизнес модела на всяка компания.
 • Управлението и поддръжката на имоти изисква използването на иновативни технологии и специализирани ИТ решения.

 

 • ProPMS обединява в единна база данни всички дейности в организацията
 • ProPMS е системата за управление на сгради е изградена на модулен принцип
 • Ние предлагаме персонално решение, съобразено с бизнес модела на всеки клиент
 • Програмата няма ограничения във функциите и възможностите
 • Уеб системата дава възможност да управлявате бизнеса си от всяка точка на света

 

Спецификата на работа при управление и поддръжка на имущество е строго специфична за всяка компания. Това означава, че има основни модули, върху които се изгражда функционалност, съобразена с практиките на вашата фирма и дейност.
 • Езикови версии: Български, Английски, Руски  
 • Работа с различни валути: BG, EUR, USD, GBP
 • Административен панел
 • Клиентски панел
 • Касиерски панел

 

Активното строителство през последните 15 години и управлението на изградените административни, жилищни, търговски и ваканционни комплекси наложи използването на иновативни решения в тази сфера, защото изразходва голям човешки и финансов ресурс за нейното управление.
 • Финансов контрол
 • Поддръжка на сградния фонд
 • Управление на задачи/заявки/процеси 
 • Управление на сградите
 • Управление на наемните отношения
 • Управление на клиентските отношения
 • Издаване на фактури
 • Издаване на искания за плащане
 • Издаване на приходни и разходни разписки
 • Гъвкавост на справки и анализи
 • Актуалност и бързина
 • Работа в единна среда
 • Прозрачност
 • Отчетност
 • Независимост

 

Софтуер за пропърти мениджмънт Ви помага да пла­ни­рате очак­ва­ните при­ходи и да раз­п­ре­де­лите ефективно раз­хо­дите за поддръжка и управление.
ProPMS e незаменим анализатор за стратегически решения, анализи и прогнози!

Използването на уеб базиран софтуер за управление на сгради повишава качеството на работа свързано с финансовите, комуникационни и аналитични процеси, води до висока ефективност, стриктно спазване на сроковете за изпълнение на отделни задачи, актуалност на данните и бързина.
Приложението е гъвкъво, високо ефективно и може да бъде персонализирано със специфични за Вашата компания и дейност модули/функционалност.
ProPMS е мощен инструмент за оперативни нужди.

ProPMS e: 
 • Софтуер за поддръжка и управление на имоти
 • Софтуер за поддръжка и управление на ваканционни имоти
 • Софтуер за управление на етажна собственост
 • Софтуер за професионален домоуправител
 • Софтуер за отдаване под наем на различни видиве имоти
 • Софтуер за хотелско настаняване
 • Софтуер за поддръжка и управление на съоръжения
 • Софтуер за поддръжка и управление на активи