LLV Technology Ltd.


LLV Technology Ltd. е софтуерна компания, която предоставя високо ефективни решения в областта на разработване, продажби и внедряване на софтуерни продукти.

about2

  • Компанията осигурява широк спектър от собствени софтуерни решения и услуги. Специализирана е в разработването на уеб базирани софтуерни програми.
  • Фирмата работи със специалисти в областта на уеб програмирането и предлага различни продукти и услуги ориентирани към оптимизация, ефективност, отчетност и мобилност на дейността и бизнеса на своите клиенти.
  • Консултиране, Продажби и Поддръжка” е бизнес ориентирано звено на фирмата, което отговаря за маркетинга и продажбите на фирмените продукти и услуги. Чрез внедряването на информационни технологии ние се опитваме заедно да направим бизнесът на нашите клиенти по ефективен и успешен. Ние предоставяме на клиентите си консултантиране, внедряване на софтуерни системи, миграция на данни, обучение и поддръжка.
  • Продуктите са изградени на модулен принцип, което позволява гъвкавост при адаптирането им към конкретни потребителски нужди и разширяването на системите с допълнителна функционалност.
  • Собствените продукти са създадени и продължават да се развиват и да отразяват последните тенденции в областта на програмирането и информационните технологии.