Видове SMS известяване

I. SMS ИЗВЕСТЯВАНЕ:

SMS посланието може да е с информационен или рекламен  текст  -това зависи от Вас!

SMS може да бъде изпратен от име на фирма/марка или от кратък номер.

 Кратък номер Изпращане на SMS от споделен или индивидуален кратък номер:

 • Номер на изпращач / Sender ID = Кратък номер (Пример: 1917)
 • Дължина на Sender ID: 4 цифри
 • Активационна такса: Не
 • Важно: При използване на споделен кратък номер 1917 няма такси.
 • При желание за използване на индивидуален кратък номер се заплаща такса (пример за инд.номер: 7777)
 • Дължина на SMS латиница: 160 символа
 • Дължина на SMS кирилица: 70 символа
 • Одобрение на шаблони за смс от оператори: Да
 • Срок за активация: 3 дни
 Алфанумерик оригинаторИзпращане на SMS от име на фирма/продукт/марка.

 • Име на изпращач / Sender ID = Име на фирма/ Алфанумерик оригинатор (Пример: Bulsport)
 • Активационна такса: Не
 • Месечна такса за алфанумерик оригинатор: Да
 • Дължина на Sender ID: 11 символа (max)
 • Дължина на SMS латиница: 160 символа
 • Дължина на SMS кирилица: 70 символа
 • Одобрение на шаблони за смс от оператори: Да
 • Срок за активация: 1 месец

II. 2 WAY SMS -ИЗХОДЯЩ/ВХОДЯЩ СМС ТРАФИК:

 • Изпращане на смс уведомления
 • Получаване на отговор  към същия номер
 • Идентификация на клиентския трафик по префикс (ключова дума).
 • Номер на изпращач / Sender ID = Кратък номер (Пример: 1917)
 • Без месечни такси и изисквания за минимален трафик.
 • Свързване по API.
 • Срок за активиране: 5 работни дни.
 • Дължина на SMS латиница: 160 символа
 • Дължина на SMS кирилица: 70 символа
 • Одобрение на шаблони за смс от оператори: Да
 • Срок за активация: 5 дни

III. SMS НОМЕРА С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

 • Споделени кратки номера с добавена стойност, еднакви за трите мобилни оператора.
 • Идентификация на клиентския трафик по префикс (ключова дума).
 • Без месечни такси и изисквания за минимален трафик.
 • Свързване по API.
 • Срок за активиране: 5 работни дни.